Kõik kollektsioonid
Registrid
Dimensioonide registri import
Dimensioonide registri import

Kuidas importida dimensioone, kui majandustarkvara ei võimalda neid saata otse Finbite keskkonda?

F
Autorilt Finbite
Värskendatud üle nädala tagasi

Kui teie majandustarkvara ei võimalda saata dimensioone otse Finbite'i, siis saate need importida ka käsitsi.

Finbite arvekeskusesse dimensioonide importimiseks tuleb kõigepealt tarkvarast dimensioonide info eksportida Exceli formaati. Kui te ei tea, kuidas seda teha, palun pöörduge oma majandustarkvara pakkuja poole.

Seejärel muutke saadud faili nii, et veerus A oleks dimensiooni liik (erinevaid liike võib olla kuni 6), veerus B dimensiooni kood ja veerus C dimensiooni nimetus. Dimensiooni liigi nimetuse lahtris võib olla 30 tähemärki, dimensiooni koodi lahtris võib olla 20 tähemärki ning dimensiooni nimetuse lahtris võib olla 255 tähemärki (Excelis on võimalik tähemärkide arvu kontrollida funktsiooniga LEN). Näiteks:

Seejärel salvestage fail formaati CSV (komaga eraldatud):

Nüüd avage loodud fail programmiga Notepad:

Salvestage fail UTF-8 kodeeringusse:

Järgmise sammuna tuleb logida sisse Finbite'i ja valida Üldinfo -> Registrid -> Dimensioonid ning seejärel Dimensioonide import:

Kui soovite kõiki dimensiooni liike importida korraga, nagu ülaltoodud näites – isik, osakond, objekt, siis tuleb valida järgnev variant Lisa kõik dimensioonid korraga. Nüüd saategi üles laadida ettevalmistatud faili ja alustada importi.

Kas see vastas teie küsimusele?